Veilig wonen bij en boven winkels en bedrijven


Voorwoord

Incidenten zijn van alle dag. Echter kunnen veel incidenten voorkomen worden indien eigenaren en gebruikers van bouwwerken op de hoogte zijn van regelgeving en hoe zij dit het beste kunnen toepassen op hun specifieke situatie. Een incident in Leeuwarden heeft geleid tot een onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanbevelingen uit dit rapport hebben geleid tot een samenwerking met de gemeente Houten, twee veiligheidsregio’s en adviseurs en hierdoor is de portal BrandveiligOndernemen.nu tot stand gekomen. Met deze portal is het mogelijk grote aantallen ondernemers te informeren, te adviseren en gelijktijdig te inventariseren.

W.J. Pas, alg. directeur LogboekenOnline BV

Citaat uit de rapportage ‘brand aan de kelders’ te Leeuwarden door de heer J.G. Bos, hoofd van Inspectie Veiligheid en Justitie:

Een doeltreffende brandveiligheid in bouwwerken is het resultaat van de inspanningen van drie partijen: bewoners of gebruikers van de panden, de eigenaren en de overheid. Bewoners of gebruikers dienen brandveilig gedrag te vertonen, eigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de overheidsregels over brandveiligheid en de overheid stelt deze regels, controleert de naleving daarvan en handhaaft zo nodig. Als een van deze drie partijen dit zorgvuldige evenwicht verstoort, komt brandveiligheid direct in het geding. Momenteel verricht de overheid allerlei inspanningen om de burgers tot brandveilig gedrag aan te sporen en hen bewust te maken van het belang daarvan. Op hetzelfde moment vertoont de overheid echter een terugtrekkende rol in de naleving van en handhaving op de bouwvoorschriften. Daarbij komt dat vooral eigenaren van bestaande bouwwerken zich soms onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op dit gebied en deze soms ook moeilijk kunnen waarmaken. Zij dienen zich dit echter wel te realiseren en moeten daarvoor zo nodig specifieke deskundigheid inroepen. Een actieve gemeentelijke overheid is nodig om hen daarbij te ondersteunen en te stimuleren en zo nodig dient de gemeente daarop (risico gestuurd) te handhaven. Met deze aanbevelingen wil de Inspectie Veiligheid en Justitie gemeenten hiertoe stimuleren

Het Hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, J.G. Bos
bron: rapport brand aan de Kelders te Leeuwarden, 19 oktober 2013

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek, (download hier het gehele rapport) komt de Inspectie Veiligheid en Justitie tot de volgende aanbevelingen aan gemeenten in het algemeen:

  1. Spreek eigenaren van bouwwerken nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid en help hen deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
  2. Neem een voorlichtende, stimulerende en adviserende rol met betrekking tot brandveiligheid en gebouweigenaren.
  3. Inventariseer de risico’s in de bestaande bouw en betrek de uitkomst daarvan bij de opstelling en uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente, zoals ook in Leeuwarden al voor een belangrijk deel is gedaan.

De praktijk

De gemeente Houten heeft dit probleem onderkend en gezocht naar een oplossing. Deze oplossing is gevonden door het laten ontwikkelen van de portal Brandveilig Ondernemen, in een samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM), Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV en LogboekenOnline BV Projects & Development.
LogboekenOnline BV is winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2013 uitgeschreven door SBR Securnet, het kennisplatform voor bouw en vastgoed in Nederland. Deze samenwerking staat garant voor een unieke en innovatieve wijze van benaderen waarmee de genoemde drie punten t.w.

  1. aanspreken
  2. adviseren
  3. inventariseren

op een eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt voor zowel de gemeente als de gebruiker of eigenaar van het object.

Hoe werkt het?

LogboekenOnline Projects & Development heeft de portal brandveiligOndernemen.nu ontwikkeld voor de gemeente Houten waarin ruim 4100 niet vergunningsplichtige geregistreerde ondernemers vanuit het handelsregister worden geïmporteerd. De portal genereert 4100 unieke codes en deze worden door de gemeente Houten inclusief een begeleidende brief verzonden aan de gebruikers en eigenaren van de betreffende objecten.

In deze persoonlijke brief van de gemeente is deze unieke code opgenomen. De code wordt ingevuld op de portal en na controle van de NAW gegevens start een doordachte vragenlijst. De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg en in samenwerking met de gemeente Houten, VRU, VGGM en Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV. De vragen zijn voorzien van afbeeldingen en op een dusdanige eenvoudige wijze gesteld, bijvoorbeeld: “Heeft u last van tocht, lichtschijnsel of kookluchtjes uit het aangrenzende pand?” Dan kan dit een indicatie zijn voor een ‘open’ verbinding oftewel een falende brandscheiding.

Resultaat

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de deelnemer direct een advies op maat voorzien van een begeleidende brief van de gemeente. Zowel de brief als het advies zijn voorzien van het gemeentelogo. Ook kan er, indien men op bepaalde vragen het antwoord niet weet, gekozen worden voor een gebouwinspectie door de betreffende Veiligheidsregio. Dit zijn afspraken zoals de gemeente Houten deze heeft gemaakt met de VRU.

Om het resultaat van deelname te verhogen heeft de gemeente Houten de pers ingeschakeld en wordt dit in oktober 2018, tijdens de Nationale Brandpreventieweken, nog eens extra onder de aandacht gebracht. Resultaten zijn, te alle tijde, meetbaar en inzichtelijk voor de opdrachtgever door middel een eigen inlog in het systeem en door middel van statistieken die de portal Brandveiligondernemen automatisch genereert.

Tevens wordt door de gemeente Houten voor 30 personen een Veiligheidsdag georganiseerd bij het Brandweer Trainingscentrum Kleefse Waard te Arnhem waardoor de response wordt verhoogd.

Algemeen

BrandveiligOndernemen werkt met subdomeinen. Dit houdt in dat voor de domeinnaam BrandveiligOndernemen, de betreffende gemeentenaam zoals Houten of bijvoorbeeld Amsterdam wordt geplaatst. Hierdoor zijn alle mogelijke combinaties mogelijk zoals bijvoorbeeld:

  • Houten.brandveiligondernemen.nu
  • Arnhem.brandveiligOndernemen.nu
  • et cetera

De vragenlijst zoals deze nu is opgenomen in de portal is flexibel in te richten. Zo kan brandveiligondernemen.nu ook ingezet worden voor de veehouderij om bijvoorbeeld en erg actueel, te adviseren hoe stalbranden te voorkomen.

Kosten

De ontwikkelingskosten van de portal BrandveiligOndernemen zijn geheel gedragen door de gemeente Houten.
LogboekenOnline Projects & Development heeft met de gemeente Houten afgesproken dat, bij deelname van meerdere gemeentes, een deel van de gemaakte ontwikkelingskosten aan de gemeente Houten wordt terugbetaald. Zo wordt brandveilig ondernemen voor iedereen en elke gemeente bereikbaar en betaalbaar!

Referenties

Gemeente Houten

De heer G. van der Linden,
Adviseur fysieke veiligheid en crisismanagement

030 6392 407
Gerald.van.der.Linden@houten.nl
Inloggen project gemeente houten, klik hier.
Referenties binnen de Veiligheidsregio’s worden op verzoek verstrekt.


Meer informatie

LogboekenOnline, de ontwikkelaar van brandveiligondernemen.nu is winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2013.

Op het Nationaal Brandveiligheidscongres georganiseerd door kennisplatform SBRCURnet, werd LogboekenOnline gekozen tot het beste idee dat bijdraagt aan het verhogen van brandveiligheid in gebouwen.

De jury, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, motiveert haar keuze als volgt: “Een beheerstool die een welbekend probleem inzichtelijk maakt en data bundelt. Alles wordt op gestructureerde wijze samengebracht. Een goed voorbeeld van een hedendaagse tool die ook ingezet kan worden om het beheer beter uit te voeren. Door de interactie met de app, QR codes en automatische e-mails, is dit effectief, innovatief en handzaam. Dit type tool moet breder ingezet worden bij projecten”.

Bron: NEN.nl
Bekijk hier de informatie op de site van de NEN. Wilt u het een en ander nog eens rustig nalezen, download dan hier de brochure.

Contact

Wilt u ook deelnemen namens uw gemeente?
Neem dan eens contact met ons op voor een kop koffie of een vrijblijvend gesprek!

LogboekenOnline BV Projects & Development

Bezoekadres:
Databankweg 6C
3821 AL AMERSFOORT
033 4566080
info@brandveiligondernemen.nu


Postadres en centrale administratie:
Postbus 10
6860 AA OOSTERBEEK
026 3390572
info@brandveiligondernemen.nu


IBAN: NL15ABNA 0413 6422 40
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO: 41.36.42.240
KVK: 568 163 75
BTW: NL 8523.15.351.B.01
Fotografie: Copyright Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV